LX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się 9 lipca  2018 r. o godz. 18.00 w  sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 4 lipca 2018 r. o godz. 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 pok. 005.

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów z Komisją Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego  Rady Miejskiej  w Brwinowie, odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

LIX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 14 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 13 czerwca  2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na LVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek ) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej Brwinowie.

Posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w pok. 005.