Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego  odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 22 sierpnia  2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

LXII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Radny P. Zbigniew Kurządkowski odwołuje dyżur w dniu dzisiejszym, tj. 6.08.2018 r.

Informujemy, że dyżur Pana Zbigniewa Bartosika w najbliższy wtorek tj. 7.08.2018r. został odwołany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki odwołuje dziś swój dyżur z powodu choroby.

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zwołuję LXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia
13 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego  odbędzie się 11  lipca 2018 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Uprzejmie informujemy, że dyżur Radnego Pana Macieja Szmyta w dniu 5 lipca 2018 r. został odwołany.