Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213 poz.7206, z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się zdalnym trybie obradowania, w dniu 9 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 18.00. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 marca 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

XX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie bez udziału mieszkańców.

brwinowZapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godz. 1630 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

brwinowPosiedzenie połączonych Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

brwinowPosiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu, odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.