W związku z sesją Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 9 lutego 2017 r. dyżur Radnego Dariusza Krzemińskiego został odwołany. Z radnym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

W trybie określonym w art. 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 69-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 213, poz.7206) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. o godz. 1930 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 9 lutego 2017 r. o godz. 17:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 27 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 25 stycznia  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 24 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 18 stycznia  2017 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

W związku z sesją Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 9 stycznia 2017 r. dyżur Radnej Aldony Górniak został odwołany. Z radną będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50