Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 25 sierpnia  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na XLV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 16 sierpnia 2017r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w pok. 005.

W dniu 7 sierpnia  2017 r. dyżur Przewodniczącego Rady Pana  Sławomira Rakowieckiego został odwołany. Z Przewodniczącym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 26 lipca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W dniu 17 lipca 2017 r. dyżur Przewodniczącego Rady Pana Sławomira Rakowieckiego został odwołany. Z Przewodniczącym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefoniczny.

Połączone Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 3 lipca 2017 r. o godz. 19:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W dniu 19 czerwca 2017 r. dyżur Przewodniczącego Rady Sławomira Rakowieckiego został odwołany. Z Przewodniczącym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 21 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.