Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 2 listopada 2017 r. o godzinie 18:15  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 27 października 2017 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów (uchwała LIX/521/2010 z dnia 1 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 170 z 2003 r., poz.4166 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 12 października 2017 r. o godz. 1800 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 28 września  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 25 września 2017 r. o godz. 18:00 w OSP Żółwin przy ul. Nadarzyńskiej 25.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), w trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów (uchwała LIX/521/2010 z dnia 1 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 170 z  2003 r., poz.4166 z późn. zm.)  zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 21 września 2017 r. o godz. 1630 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomira Rakowieckiego  w dniu 18 września  2017r. został odwołany.

Przewodniczący Rady zaprasza w dowolnym innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej 022 738-26-50

 

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 24 sierpnia 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.