Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 18.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie w sali konferencyjnej.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 18:00, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 w pok. nr 5.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 18:00, w Czubinie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12.

XII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w  dniu 26 września 2019 r. o godz. 18.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 25 września 2019 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ulicy Grodziskiej 12 w Brwinowie.