Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się 27 listopada 2013 r. o godz. 17.00, w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.


Czytaj całość ... |   Projekty uchwał...

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 26 listopada 2013 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 

Uprzejmie zapraszam naposiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 26 listopada 2013 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 22 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.
 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie, które odbędzie się dnia 20 listopada 2013 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej 16.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 15 listopada 2013 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2013  roku o godz. 18.30 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 24 października 2013 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 22 października 2013 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku o godz. 19.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.