Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Brwinów, przy ulicy Grodziskiej 12. 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 07:30, w sali konferencyjnej przy ulicy Grodziskiej 12 w Brwinowie.

XV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w  dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 18.30,  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 17:30, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 w pok. nr 5.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

XIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 16:45 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.