Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30  w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 6 sierpnia 2020 r. o godz. 1630 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 29 lipca 2020 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 09 lipca 2020 r. o godz. 18.00 w trybie zdalnym. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 19.00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie 23 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 18.00  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

XXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 15 czerwca 2020 r. o godz. 17.30, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie 09 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.