Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) jest mechanizmem wieloletnim, zapewnianiającym finansowanie samorządowych inwestycji drogowych i stworzenie spójnej sieci dróg lokalnych. Do 2019 r. funkcjonował pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).
Dofinansowane są inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, zadania mostowe oraz inwestycje na drogach o znaczeniu obronnym.
Im niższy dochód własny JST, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie mogło wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Brwinowie na ul. Sochaczewskiej i ul. Przejazd na drogach nr 311384W i 311441W (2021).

Fundusz Dróg Samorządowych

  • Rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ronda F. Nowosielskiego (2020)
  • Przebudowa drogi gminnej 311321W – ulicy Kampinoskiej w Brwinowie (2019–2020)
  • Budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W (2019–2020)