Link do serwisu BIP - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023 [PDF]

Zarządzenie Nr 77.2017 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i oceny rewitalizacji