Informacja dla podmiotów prywatnych

 

 

Stosownie do  ustaleń, które zapadły  w dniu 28 czerwca 2018 r. na spotkaniu Zespołu ds. wdrożenia i oceny procesu rewitalizacji, poniżej podajemy podstawowe linki do stron przydatne w poszukiwaniu dofinansowań przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona główna:

http://nfosigw.gov.pl/

Oferta finansowania:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona główna:

http://wfosigw.pl/

Oferta finansowania:

http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/obsluga_beneficjentow

 

Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Strona główna:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

 

Portal Funduszy Europejskich

Strona główna:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka Rewitalizacyjna:

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Strona Główna:

http://zielonesasiedztwo.pl/

Strefa Beneficjenta:

http://zielonesasiedztwo.pl/strefa-beneficjenta/