1. Informacje ogólne na temat rekrutacji - LINK
  2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego [Deklaracja]
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego [Wniosek]
  4. Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka [Załącznik]
  5. Informacja dot. przedszkola w Otrębusach – pismo [Informacja]
  6. Informacja dot. przedszkola w Otrębusach – oświadczenie [Oświadczenie]

Spotkania z rodzicami

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11

Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 15 marca 2018 r. o godz. 18.00 w holu szkoły.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, ul. Żwirowa 16

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego odbędzie się 15 marca 2018 r. o godz. 17.30 w auli szkolnej.