Wyposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich w sprzęt i aparaturę medyczną (2018)

Kwota dofinansowania: 21 502 zł

Koszt całkowity:

Termin realizacji: 2018 r.

 

Dzięki uzyskanej dotacji gabinety pielęgniarskie w szkołach zostały wyposażone m.in. w kozetki, parawany, stoliki zabiegowe lub stanowiska pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej – aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych czy tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego oraz tablice z siatkami centylowymi wzrostu i masy ciała. Dodatkowo do gabinetów w ZSO w Brwinowie oraz w Szkole Podstawowej w Żółwinie zostały zakupione jednorazowe szczoteczki do fluoryzacji. Zapotrzebowanie na elementy wyposażenia gabinetów pielęgniarskich zostało dostosowane do potrzeb i zamówień poszczególnych szkół. Dzięki temu uczniowie mają zapewniony lepszy dostęp do opieki zdrowotnej.