Pierwsze spotkanie w 2012 roku było okazją do dokonania podsumowania ubiegłorocznej współpracy, podziękowań i rozpoczęciu rozmowych o planach na najbliższe miesiące.Na początku spotkania burmistrz Arkadiusz Kosiński oddał głos Gawłowi Walczakowi z Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Ta organizacja pozarządowa rozpoczyna na terenie gminy Brwinów realizację projektu skierowanego do dzieci uchodźców. Zamiarem Fundacji jest jednoczesne stworzenie sieci współpracy na rzecz cudzoziemców – zostały już wcześniej nawiązane kontakty z Ośrodkiem Kultury w Brwinowie oraz z Towarzystwem Przyjaciół Brwinowa. Pomysły na prezentację owoców warsztatów artystycznych (teatralnych i plastycznych) podczas Wiosny Artystycznej podsunęła Barbara Batyra ze Stowarzyszenia Tartak. Inne brwinowskie stowarzyszenia, które chcą włączyć się do działań tego typu, mogą nawiązać kontakt z Gawłem Walczakiem z Forum Migracyjnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił obecną sytuację dzieci uchodźców: od kilku miesięcy widoczne jest polepszenie relacji polsko-czeczeńskich. Dobrą decyzją było zatrudnienie w Zespole Szkół nr 1 asystenta kulturowego, który towarzyszy dzieciom np. podczas drogi do szkoły i pomaga w rozwiązywaniu konfliktów wynikających z nieznajomości języka i trudności adaptacyjnych.

W roku 2011 organizacje pozarządowe nie wykorzystały całości przeznaczonych dla nich środków. W dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w budżecie gminy Brwinów było 180.000 zł, z czego 164.000 rozdysponowano w trzech ogłoszonych konkursach, a 13.950 zł w trybie pozakonkursowym: dofinansowanie w ten sposób uzyskało osiem sportowych projektów. W dziedzinie szeroko rozumianej kultury, obejmującej też m.in. dziedzictwo narodowe, patriotyzm i tradycje lokalne, stowarzyszenia mogły liczyć na 25.000 zł. W trzech konkursach organizacje pozarządowe sięgnęły po kwotę 6.500 zł (z możliwych do zdobycia 16.600 zł), a 13.670 zł rozdysponowano na własne inicjatywy stowarzyszeń. Pozostała niewykorzystana kwota 4.830 zł. Jeszcze więcej pieniędzy – aż 7.700 zł - pozostało w dziale obejmującym zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Burmistrz nie ogłaszał konkursu dotyczącego tego rodzaju działalności, a spośród zgłoszonych ofert wsparcie uzyskały dwa projekty na łączną kwotę 7.300 zł.

Mirosława Kosiaty przypomniała o obowiązkach spoczywających na stowarzyszeniach korzystających z tzw. całorocznych dotacji gminy Brwinów: styczeń jest dla nich miesiącem przygotowania sprawozdań oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji (do 15 stycznia). Sprawozdania muszą zostać złożone przez stowarzyszenia i kluby sportowe do 30 stycznia 2012 r. Przygotowując je, należy sięgnąć raz jeszcze do podpisanej umowy oraz złożonej oferty będącej jej załącznikiem. Jak pokazała praktyka rozliczania ofert składanych w ciągu roku poza konkursem, ważnym punktem jest zachowanie maksymalnego procentowego udziału dotacji w całości zadania. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zwrócił też uwagę na wykazanie w sprawozdaniach nakładów na poszczególne grupy wiekowe – zgodnie z zapisami podpisanych umów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można liczyć na pomoc pracowników Biura Promocji. Warto jednak tych ewentualnych konsultacji nie odkładać na ostatnią chwilę – nie jest możliwe sprawdzenie większej liczby sprawozdań, gdy będą one przynoszone tuż przed upływem terminu.

Burmistrz zapowiedział szybkie ogłoszenie konkursu na dotacje sportowe (stało się to już 12 stycznia 2012 r.). W tym roku dotację na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, podtrzymywania tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej pozostają na niezmienionym poziomie. W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym kwota jest mniejsza – wynosi 5.000 zł – ale jednocześnie pojawiła się nowa kategoria dotowanych działań, zgłoszona podczas konsultacji Rocznego Programu Współpracy. Na działania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania zapisano w budżecie 5.000 zł. Postulat zwiększenia dotacji zgłosił Jarosław Gogacz reprezentujący Tennis Life Brwinów: władze klubu chcą dążyć do tego, by tenis nie był postrzegany jako sport elitarny. Już nawiązano współpracę ze szkołami, zwłaszcza z ZS nr 2. Tennis Life stara się też o dotacje zewnętrzne m.in. poprzez LGD Zielone Sąsiedztwo. Zwiększenie środków na tenis ziemny poparł także Andrzej Nowakowski z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Jeśli zaś chodzi o potrzeby Sokoła, poruszył on kwestię bardzo drogiego wynajmu sali: najlepiej byłoby, gdyby kluby sportowe korzystały z niej nieodpłatnie. Burmistrz Arkadiusz Kosiński sprostował jednak wymienioną kwotę łączną: Sokół nie korzysta z sali gimnastycznej przy ZS nr 2 przez tak wiele godzin tygodniowo, więc wydatki będą na pewno mniejsze. Poza tym Urząd Gminy Brwinów nie ingeruje w stawki wyznaczane przez szkołę – pieniądze z wynajmu hali sportowej przeznaczane są na potrzeby szkoły, zakup wyposażenia itp.

Jeśli chodzi o plany na 2012: stowarzyszenia proszone są o przesłanie swoich propozycji do tradycyjnego, ramowego kalendarza planowanych imprez. Pozwoli to na takie ustalanie terminów różnych działań, aby nie nakładały się na siebie i niepotrzebnie ze sobą nie konkurowały. Być może ten wspólnie tworzony kalendarz będzie podpowiedzią dla stowarzyszeń, które jeszcze nie ustaliły swoich terminów działań, być może pojawią się pomysły na współpracę. Prosimy o przesyłanie informacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Swój ramowy kalendarz przedstawił już Gminny Ośrodek Kultury.

Biuro Promocji prosi o zgłaszanie reprezentantów stowarzyszeń, którzy zasiądą w komisjach konkursowych oceniających oferty w ogłaszanych konkursach. Takie prawo daje organizacjom pozarządowym ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oczywiście w danej komisji nie może pracować członek stowarzyszenia startującego w danym konkursie, ale doświadczenia z roku 2011 pokazały, że np. reprezentanci stowarzyszeń sportowych wnoszą cenne opinie w konkursach dotyczących kultury – i na odwrót: osoby na co dzień zajmujące się kulturą i sztuką oceniały oferty złożone w konkursie dotyczącym kultury fizycznej. W komisjach mogą zasiadać reprezentacji trzeciego sektora: także stowarzyszeń, które nigdy nie ubiegały się o dotacje i nie zamierzają tego robić. Nie muszą to być prezesi/przewodniczący: warunkiem jest, by były to osoby wskazane przez stowarzyszenie. Serdeczne, „słodkie” podziękowania za uczestnictwo w pracach komisji w 2011 r. otrzymali: Barbara Batyra, Sebastian Kończak, Marek Nowakowski, Krystyna Nowicka, Marek Rutkowski, Mikołaj Sobczak i Agnieszka Wilk.
Formularze zgłoszenia do pracy w komisji można pobrać ze strony (pod artykułem). Prosimy o dostarczanie ich do Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Można zostawiać je w Biurze Obsługi Interesanta na parterze pok. 007 lub przynieść bezpośrednio do Biura Promocji, pok. 202.

Rok 2012 jest w gminie Brwinów rokiem Armii Krajowej: oficjalne obchody rozpoczną się w 70. rocznicę powołania AK, czyli 14 lutego. W planach Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury są działania edukacyjne: w szkołach mają odbywać się warsztaty historyczne, powstanie ścieżka spacerowa śladami Armii Krajowej, w planach jest nakręcenie filmu dokumentalnego. Stowarzyszenia, które chcą się włączyć w obchody roku AK z własnymi pomysłami np. imprez, wydarzeń, memoriałów itp. proszone są o kontakt z Biurem Promocji ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 738 26 29). Burmistrz Arkadiusz Kosiński wspomniał też o planach nadania honorowego obywatelstwa żołnierzom AK. Pojawił się pomysł, by nadać je „grupowo”, jednak Burmistrz jest zdania, że taki tytuł powinien być nadawany indywidualnym osobom, których konkretne zasługi i podejmowane działania dla upamiętnienia AK są już znane lub godne uhonorowania. Burmistrz wymienił trzy przykładowe nazwiska takich osób – Lech Dzikiewicz, Zygmunt Krawczyk oraz Waldemar Kruszyński – i jednocześnie zwrócił się do stowarzyszeń o zgłaszanie kolejnych osób, które zasługują na miano honorowych obywateli Brwinowa.
Wśród innych spraw poruszanych na zebraniu było podziękowanie dla pani Marii Werner za przesłanie do Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu relacji o wrześniowej uroczystości nadania brwinowskiej bibliotece imienia profesora Wacława Wernera i upamiętnieniu postaci polskiej noblistki - opowiedziała o tym Barbara Batyra. Padały też pytania o plac zabaw w parku (będzie budowany na wiosnę, termin określi Nivea), kwestię użytkowania nowego budynku przy stadionie (administruje nim BKS) oraz sali w Pszczelinie (właścicielem jest Powiat Pruszkowski, Gmina Brwinów może z niej czasowo korzystać - obecnie grafik zapisów prowadzi Gminny Ośrodek Kultury). Szef sekcji kulturystycznej TG Sokół Wojciech Nitecki zapraszał na kolejne Mistrzostwa Brwinowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.