Uczniowski Klub Sportowy „Kobra” ubiega się o dofinansowanie wyjazdu seniorów na Turniej Finałowy o Mistrzostwo Polski 2012. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.


Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, UKS „Kobra” stara się o tzw. mały grant. Taką możliwość pozyskiwania pieniędzy na realizowanie zadań publicznych daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 13 czerwca 2012 r. na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12 lub na forum brwinow.pl w dziale „Konsultacje”.