15 listopada 2012 w siedzibie Powiatu Pruszkowskiego odbyła się pierwsza Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego zorganizowana przez Pruszkowską Grupę Roboczą i Federacją MAZOWIA pod patronatem Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej. W Konferencji uczestniczył także Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński.

Spotkanie otworzyło wystąpienie Alicji Szpigiel, doradcy Starosty ds. organizacji pozarządowych, która przedstawiła założenia i efekty realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.  
W późniejszym panelu dyskusyjnym na temat współpracy międzysektorowej rozmawiali: Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów, Iwona Radzimirska, przedstawicielka Partnerstwa Michałowice oraz Ryszard Koszczyński, członek Pruszkowskiej Grupy Roboczej, inicjator Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego. Paneliści omówili praktyczne aspekty współpracy oraz wymienili doświadczenia w tym zakresie. W dyskusji uczestniczyli również obecni na sali przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani zacieśnianiem współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
W dalszej części spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli udział w trzech warsztatach tematycznych: diagnozy lokalnej (prowadzący: Marcin Mitzner), statusu OPP (prowadząca: Monika Chrzczonowicz) i fundraisingu (prowadząca: Olga Wojciechowska).
Na zakończenie Ryszard Koszczyński przedstawił ideę Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, ciała dialogu mogącego stanowić reprezentację organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu. Podstawowe cele Forum to integracja środowiska pozarządowego, wymiana informacji i współpraca między organizacjami oraz usprawnienie komunikacji między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego i ułatwienie nawiązywania współpracy.
Po wstępnych deklaracjach przystąpienia do tej inicjatywy ze strony części obecnych przedstawicieli organizacji pozarządowych konieczne jest doprecyzowanie formy współpracy i określenie dalszych działań. W tym celu zorganizowane będzie kolejne spotkanie w dniu  12 grudnia (środa) o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie (s. 21), ul. Kraszewskiego 14/16.
W konferencji wzięło udział ponad 30 reprezentantów organizacji pozarządowych i instytucji z terenu powiatu pruszkowskiego.

Informacje o dotychczasowych działaniach Pruszkowskiej Grupy Roboczej znajdują się na stronie Federacji MAZOWIA (http://www.mazowia.org.pl/40,p_pruszkowski.html). Pruszkowska Grupa Robocza powstała w ramach projektu Federacji MAZOWIA „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”. Jednym z jej celów jest doprowadzenie do powołania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego