Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.Wysokość środków przeznaczonych na sport i kulturę w przyszłorocznym budżecie
nie zmieniła się w porównaniu do roku 2012. Na sport zaplanowano kwotę 180.000 zł
a na kulturę 25.000 zł.

Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 14 stycznia 2013 r.