Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki koszykowej lekkoatletyki