Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki ostatniego w 2013 r. konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.