Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscypliny, które nie zostały rozstrzygnięte w pierwszym konkursie. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 21 marca 2014 r. do godziny 14:00.