Burmistrz Gminy Brwinów ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, które mają pomysły na organizację wydarzeń upamiętniających Rok Bohaterów Września mogą składać oferty do 18 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00