Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej oraz wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej.Wyniki konkursów: