Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 14 kwietnia (wtorek) 2015 r. do godz. 16.00