Zakończyły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. Uwagi do projektu można było składać od 28 października do 12 listopada 2019r.

Protokół z przebiegu konsultacji