Oddział Rejonowy PZERiI w Brwinowie złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.


Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 29 sierpnia 2019 r. na adres e-mail: promocja@brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.

Oferta PZERiI