Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”. Uwagi do projektu można składać od 1 do 13 listopada 2018 r.

 

Ogłoszenie konsultacje

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok

Formularz konsultacji