Zakończyły się konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

 

Protokół z przebiegu konsultacji

Załączniki