Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. Uwagi do projektu można składać od 27 września do 10 października 2016 r.Ogłoszenie konsultacje
Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok
Formularz konsultacji