Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej.

 

docx

Formularz zgłoszeniowy

Rozmiar: 22.35 kb
pdf

Plakat

Rozmiar: 372.43 kb
docx

Regulamin konkursu

Rozmiar: 24.75 kb