ngoBurmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wyniki konkursu - ogłoszenia.