Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert (nabór uzupełniający) na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Stowarzyszenia uczestniczące w konkursie mogą składać poprawki do środy 16 maja br. do godz. 16.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

 

Wezwanie do usunięcia braków formalnych [PDF]

Organizacje pozarządowe sięgają co roku po środki dotacyjne tzw. „małe granty”. Dzięki nim z budżetu gminy Brwinów finansowane są różnorodne inicjatywy skierowane do mieszkańców naszej gminy: pomoc niepełnosprawnym, wydarzenia i zajęcia sportowe, przedstawienia teatralne czy potańcówki dla mieszkańców.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana złożyli ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.