Współpraca Lokalnej Grupy Działania „Zielone sąsiedztwo” obejmującej m.in. gminę Brwinów oraz Stowarzyszenia Europa i My przynosi korzyści dla społeczników – możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Zakończyły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

Czytaj więcej…

ZHP Hufiec Pruszków złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi w terminie do 2 listopada 2021 r.

 

Czytaj więcej….

Konsultacje będą prowadzone od 8 do 22 października 2022 r. Od 1 października można już zapoznać się z projektem dokumentu.

Fundacja W Podróży złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska BKS Naprzód Brwinów” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Stowarzyszenie Teatr na Pustej Podłodze złożyło ofertę realizacji zadania publicznego „Spektakle na Scenie Letniej dla Dzieci im. J. Warnkówny”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może wnieść do oferty swoje uwagi w terminie do 9 sierpnia br.

Czytaj więcej...