ps. „Zośka”, w czasie II wojny światowej pracowała na stanowisku referentki Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy w Podkowie Leśnej. W tym okresie dysponując kopią wykradzionej Niemcom pieczęci, wyrabiała członkom Armii Krajowej dowody osobiste (kenkarty), ratując tym samym wiele osób przed aresztowaniem. Niestrudzony społecznik.

Honorowy Obywatel Brwinowa od 2007 r.
Odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki – odznaka Akcji Burza.

Zmarła 9 marca 2016 r.