ur. 05 czerwca 1935 r.,  mistrz choreografii, artysta, tancerz i pedagog. Przez ponad pół wieku związany z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
W 1952 r. został członkiem zespołu „Skolimów”.

W 1957 r. ukończył Szkołę Baletową w Warszawie i rozpoczął pracę jako tancerz – solista w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Wieloletni choreograf i kierownik baletu w „Mazowszu”. Twórca choreografii ponad 30 tańców narodowych i regionalnych. W 1981 r. rezygnuje z kariery scenicznej i poświęca się bez reszty choreografii i działalności pedagogicznej. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje młodszym kolegom i artystom, pełniąc funkcję kierownika baletu, a także zastępcy dyrektora ds. artystycznych „Mazowsza”.
W tym czasie powstają kolejne opracowania choreograficzne. Efekty pracy twórczej Maestro Zapały to także działalność na rzecz dziecięcych zespołów amatorskich: „Gawędy” i Varsowii” - której jest współzałożycielem; oraz polskich i międzynarodowych konkursów zespołów tanecznych. Honorowy Obywatel Brwinowa od 2009 r.
Odznaczenia:    Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Kultury, statuetka „Prometeusz”.

Zmarł 10 września 2020 r.