Urodził się 28 czerwca 1949 r. w Łazówku (powiat Sokołów Podlaski). Od 1956 r. mieszka w Brwinowie, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 i do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 (matura 1967 r.).

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z roku 1973, gdzie w tym samym roku rozpoczął pracę. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, w 1991 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł naukowy profesora. Od 2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Był prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w kadencjach: 1999/2002 i 2002/2005 oraz dziekanem w kadencjach: 2005/2008 i 2008/2012. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych oraz 4 monografii i 6 podręczników.

Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Jest przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej dla szkół średnich.

W przełomowym roku przemian 1989 r. był zastępcą przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach 4 czerwca 1989 roku, a od 18 października 1989 r. przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Brwinowie. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej I kadencji (w latach 1990–1994).

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku brał aktywny udział w pracach komitetów rodzicielskich - najpierw w Szkole Podstawowej nr 1, a potem w Szkole Podstawowej nr 2. Dla społeczności Brwinowa dał się poznać jako wieloletni członek zarządu, wiceprezes oraz prezes Brwinowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” Brwinów.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną oraz Złotą Odznaką NOT.

Jest żonaty, ma dwóch synów, dwie wnuczki i wnuka. Wypoczywa przy dobrej muzyce oraz przy oglądaniu imprez sportowych lub uczestniczeniu w nich.

 

Honorowy Obywatel od 2017 r.