Gmina Brwinów uzyskała tytuł lidera ekologii województwa mazowieckiego w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich. Tytuł ten został przyznany w plebiscycie zorganizowanym przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner pod patronatem wicepremiera  Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.
Inwestowanie w budowę wodociągów i kanalizacji, program selektywnej zbiórki odpadów i jego współfinansowanie przez gminę, program zapobiegania bezdomności zwierząt, współdziałanie ze społecznikami, którym bliskie są tematy ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami – to główne punkty, które przekonały kapitułę do przyznania tytułu lidera gminie Brwinów.

Wręczenie nagród miało miejsce podczas gali plebiscytu w dniu 16 września 2011 roku w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie.