Gmina Brwinów znalazła się wśród najlepszych gmin województwa mazowieckiego i została wyróżniona w konkursie „Gmina - lider selektywnej zbiórki odpadów”, którego organizatorami byli Towarzystwo na rzecz Ziemi, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze oraz Stowarzyszenie Ekoskop.
System odbioru śmieci segregowanych wprowadzony w Brwinowie jest efektywny: może stanowić przykład dobrej praktyki i wzór dla innych. Gmina Brwinów wprowadziła segregację śmieci już w 2000 r., a od 2003 r. odbiór odpadów segregowanych jest dotowany z budżetu gminy. Dla mieszkańców jest to ułatwieniem w pozbywaniu się nieczystości i zachęceniem do systematycznej selektywnej zbiórki odpadów.