Gmina Brwinów znalazła się wśród 30 najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu „Gmina przyjazna inwestorom” opublikowanym przez tygodnik „Wprost”. W tej grupie – poza Brwinowem - znalazły się tylko 4 gminy położone w województwie mazowieckim.


Ranking gmin przyjaznych biznesowi powstał w oparciu o dane finansowe z 2014 r. dotyczące dochodów gmin, środków unijnych, zadłużenia, poziomu wydatków na transport i inwestycje oraz ich dynamikę. Pod uwagę brano również odpowiedzi gmin na ankiety, które odnosiły się m.in. do bezrobocia, planów zagospodarowania przestrzennego, nakładów inwestycyjnych oraz programów wsparcia dla przedsiębiorstw.