Gmina Brwinów zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy fanpage instytucji publicznej. 23 maja 2012 r. podczas Zjazdu Rzeczników Prasowych i Specjalistów ds. Komunikacji w Administracji Publicznej nastąpiło oficjalne wręczenie notebooka – nagrody dla gminy Brwinów.

Brwinów znalazł się w pierwszej piątce finalistów ogólnopolskiego konkursu ‘Aktywne Miasto 2011’. Wśród dużych aglomeracji zwyciężyła Łódź, natomiast w kategorii miast do 30 tys. mieszkańców laureatem został Bieruń.  
Jak podkreślają organizatorzy konkursu, to nie zasobność budżetu, ale duch sportowy oraz działania związane z aktywizacją i promowaniem sportu w mieście decydują o jego prawdziwej wartości.

Gmina Brwinów uzyskała tytuł lidera ekologii województwa mazowieckiego w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich. Tytuł ten został przyznany w plebiscycie zorganizowanym przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner pod patronatem wicepremiera  Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Gmina Brwinów znalazła się wśród najlepszych gmin województwa mazowieckiego i została wyróżniona w konkursie „Gmina - lider selektywnej zbiórki odpadów”, którego organizatorami byli Towarzystwo na rzecz Ziemi, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze oraz Stowarzyszenie Ekoskop.

Urząd Gminy Brwinów znalazł się wśród 100 urzędów i instytucji z terenu Mazowsza, które zostały nominowane przez Warszawską Grupę Doradców Public Relations do udziału w plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”.
Zamierzeniem organizatorów plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” jest odnalezienie i przedstawienie opinii publicznej przykładów do naśladowania – urzędów i samorządowców, którzy mogą być wzorem dla innych. 

Gmina Brwinów otrzymała tytuł „Przyjazna Gmina 2015”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 21 października 2015 r. w Świdnicy podczas konferencji przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej. Ideą „Przyjaznej Gminy” jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, wskazanie kierunków rozwoju, a także promocja gmin w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.