Od kilku lat Gimnazjum w Otrębusach współpracuje z Laboratorium Informatyki Optycznej Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Szkoła bardzo ceni sobie te kontakty. Maria Specjalska, nauczycielka fizyki i matematyki w Zespole Szkół w Otrębusach przygotowała relację ze spotkań gimnazjalistów z naukowcami.Grupa zainteresowanych uczniów zapraszana była przez dr. hab. inż. Macieja Sypka na Dni Otwarte Wydziału Fizyki. Młodzież z Otrębus mogła zobaczyć, czym zajmują się studenci wydziału i jak pasjonujące są ich studia. Uczniowie pod opieką nauczyciela fizyki oglądali wyposażenie pracowni fizycznych i doświadczenia wykonane przez studentów. Sami także mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w warsztatach holografii. Pod opieką mgr inż. Izabeli Ducin, mgr. inż. Karola Kakarenko i mgr. inż. Dariusza Wojnowskiego wykonywali hologramy, które zabrali na pamiątkę.
Wykładowcy Politechniki Warszawskiej gościli też w gimnazjum w Otrębusach: dr inż. Jarosław Suszek, mgr inż. Izabela Ducin, mgr inż. Karol Kakarenko oraz dr hab. inż. Maciej Sypek przyjechali do uczniów z pokazem multimedialnym. Zajęcia tego  rodzaju pozwalają uczniom ujrzeć fizykę w zupełnie innym kontekście. Ta na pozór trudna dziedzina nagle staje im się bliska i niezmiernie interesująca. Cenna jest otwartość ze strony Politechniki Warszawskiej:  pracownicy naukowi i młodzi doktoranci poświęcają swój czas dla młodzieży i może za kilka lat uczniowie z Otrębus, dla których dziś warsztaty fizyczne są przygodą, po ukończeniu szkoły średniej zdecydują się na studia na kierunkach ścisłych.   
- Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zainteresowania naszej młodzieży fizyką. Szczególne podziękowania składamy panu dr. hab. inż. Maciejowi Sypkowi, który od wielu lat okazuje naszej szkole sympatię i zainteresowanie – podkreśla Maria Specjalska, nauczycielka fizyki i matematyki w ZS w Otrębusach.