13 marca 2014 r. brwinowskie Liceum Ogólnokształcące obchodziło dzień patrona – Jarosława Iwaszkiewicza.Relację i zdjęcia przesłał Piotr Makijenko:
 
Tradycją w naszej szkole stało się, że każdego roku w marcu obchodzimy święto naszego patrona, wybitnego polskiego pisarza, Jarosława Iwaszkiewicza, który zmarł 2 marca 1980 roku i pochowany został na cmentarzu w Brwinowie. Jarosław Iwaszkiewicz większą część życia spędził w sąsiadującym z Brwinowem i Podkową Leśną Stawisku. Nasze Liceum, którego tradycja sięga roku 1956, otrzymało imię Jarosława Iwaszkiewicza po śmierci pisarza, 30 maja 1981 roku.
 
W dniu 13.03.2014 odbył się w naszym liceum Dzień Patrona. Przed uroczystością przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Alek Sawwidis i Maciek Olszewski zapalili znicze na grobie pisarza.
 
Do szkoły przybyli licznie zaproszeni goście. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program uroczystości, obowiązywał strój galowy. W uroczystości wzięli udział goście: pan Jacek Janowski - zastępca burmistrza Gminy Brwinów; pani Mirosława Kosiaty - kierownik biura promocji Gminy Brwinów. Pan major Waldemar Kruszyński - prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość obwód Warszawa oraz pan major Jerzy Juszkiewicz - wiceprezes WiN-u, pułkownik Witold Lisowski - prezes Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, pani Wanda Kołomijska - Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, pani Marzena Grochowska - honorowy prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i pani Beata Tomecka - członek Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, pani Anna Russyan – przewodnicząca Rady Rodziców Liceum, pan Waldemar Matuszewski - reżyser teatralny, przyjaciel naszego Liceum. Obecni byli również nauczyciele i uczniowie Liceum i Gimnazjum naszego ZSO.
 
Prezentację o naszym patronie Jarosławie Iwaszkiewiczu przygotowała klasa Ia, pod kierunkiem p. profesor Grażyny Kozielewskiej. Wystąpili uczniowie: Ola Szczuka, Paula Steckiewicz, Krzysztof Mączkowski, Wiktoria Abram, Maciek Wiśniewski i Liza Jakubenko, która przeczytała wiersz J. Iwaszkiewicza w języku ukraińskim .
 
Pan major Waldemar Kruszyński przekazał na ręce pani dyrektor Katarzyny Baczyńskiej dwie książki o żołnierzach WiN-u dla biblioteki Liceum. Są to „Ostatni komendanci, ostatni żołnierze 1951-1963” oraz „Kronika Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Obwód Warszawa album II”.
 
Odbyło się wręczenie nagród laureatom IV edycji Międzyklasowego Turnieju Matematycznego, który tradycyjnie odbywa się w naszym Liceum. Konkurs omówiła pani profesor Krystyna Żochowska, pomysłodawczyni i organizatorka turnieju. W imieniu pana burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, fundatora nagród, nagrody wręczył pan burmistrz Jacek Janowski. Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Sakowska kl. IIIb, II miejsce – Konrad Sieklucki kl. IIa, III miejsce – Natalia Zbrzeźna kl. IIIa. W turnieju wzięło udział 111 uczniów.
 
Następnie wręczono nagrody laureatom Ogólnoszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. Autorką tegorocznej edycji konkursu była pani profesor Maria Sobieraj, która ogłosiła wyniki konkursu i wraz z panem Dyrektorem Mariuszem Baeckerem wręczyła nagrody ufundowane przez dyrektora ZSO.
I miejsce – Alek Sawwidiskl.IIa, II miejsce – Jakub Garbalski kl. IIIb,
III miejsce – Karolina Kruk kl. IIa. W konkursie wzięło udział  98 uczniów.
 
Prezentację wystawy i prelekcję o Feliksie Nowosielskim, mieszkańcu Brwinowa oraz uczestniku Powstania Listopadowego, którego imieniem zostało nazwane rondo u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej w Brwinowie, zaprezentował  pan Andrzej Mączkowski i uczniowie klas I: Krzysztof Mączkowski, Kamil Suliga, Konrad Szyndela i Aleksander Kluczek.
 
Uczniowie klas drugich dokonali prezentacji przedsięwzięcia ekonomiczno-marketingowego zatytułowanego „Projekt Szkoła”, zrealizowanego pod kierunkiem p. prof. Jolanty Marzec.
Liderzy grup projektu przedstawili plan promocji naszego Liceum, mocne i słabe strony szkoły. Na końcu pani prof. Maria Paczkowska zaprosiła uczniów do udziału w Lidze Chemicznej.
 
Na zakończenie Dnia Patrona goście i uczniowie zjedli pyszny tort, ufundowany przez panią Grażynę Jarzynę, właścicielkę cukierni „Jarzyna” w Brwinowie.
 
Uczennice klasy Ib (Anna Jaworska, Karolina Burchacka i Patrycja Kuczabo), realizujące reportaż o Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, miały okazję do kolejnej rozmowy z panią Wandą Kołomijską i omówienia dotychczas wykonanej pracy pod kierunkiem p. prof. Elżbiety Baczewskiej.

IMG4229
IMG4183
IMG4177
IMG4187
IMG4193
IMG4197
IMG4202
IMG4206
IMG4215
IMG4218