Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie pragną podziękować mieszkańcom  gminy Brwinów oraz czytelnikom biorącym udział w ankiecie dot. warunków życia i jakości usług publicznych.


 
Ankieta została przeprowadzona na zlecenie Urzędu Gminy Brwinów, Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Doroty Mantey. Wyniki  badań  dotyczące gminy Brwinów przedstawiono 15 lipca 2014 r. w filii Biblioteki, w Otrębusach , ul. Wiejska 1 (w „Toeplitzówce”). Tak jak w poprzednim badaniu przeprowadzonym w roku 2011, tak i teraz Biblioteka w gminie Brwinowie w punkcie „kultura, sport, rekreacja”, za swą działalność uzyskała najwyższą ocenę. Bardzo się cieszymy, że nasza praca i działalność otrzymała w Państwa oczach tak dużą przychylność i akceptację. Na tak dobry wynik Biblioteki (Biblioteka Główna przy ul. Grodziskiej 12, Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki 1E oraz filia BP w Otrębusach ul. Wiejska 1) w gminie Brwinów pracują kolejne pracownice naszej instytucji (Biblioteka istnieje 61 lat), kontynuując misję oraz idee przyświecające bibliotekom publicznym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania naszych placówek.