W poprzednim roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Otrębusach realizowany był projekt eTwinning pt. “Tour de Europe with Mela”. Projekt został wyróżniony a miś Mela zdobył odznakę. Informację o przeprowadzonych działaniach podsumowała Arleta Kowalska z ZS w Otrębusach.Chcieliśmy dać uczniom najlepszą szansę rozwoju, oferując im możliwości wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, współpracy oraz poszerzania swoich horyzontów. Naszymi partnerami były szkoły w Turcji, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii, Słowacji i Włoszech.
Po zakończeniu projektu złożyliśmy wniosek o przyznanie Krajowej Odznaki Jakości Twining. Zgłoszenia szkół analizowane są przez Narodowe Biuro Kontaktowe (NSS) naszego kraju.

Jak napisano na stronie eTwinning: „Odznaki Jakości eTwinning przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning. Odznaka Jakości jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczy-cieli i uczniów za wysoki poziom działań na rzecz eTwinningu. Dla uczniów jest wspaniałą
motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły publicznym uznaniem jakości i otwarcia się na
współpracę europejską.

Projekt musi być wybitny w następujących obszarach:
•    innowacja pedagogiczna
•    integracja z programem nauczania
•    komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
•    współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
•    wykorzystanie technologii
•    rezultaty, wpływ i dokumentacja”

Jak się okazało, podróż naszej Meli po Europie spełniła wszystkie powyższe kryteria, i zostaliśmy uhonorowani Krajową Odznaką Jakości Twinning!

Jest nam bardzo miło, bo znaleźliśmy się w gronie wspaniałych uczniów, nauczycieli i szkół. Jest to nie tylko docenienie naszej pracy ale także zachęta do dalszych poszukiwań na drodze podnoszenia jakości nauczania.
Z przyjemnością informuję, że taką nagrodę otrzymała także koleżanka z Chorwacji - Helena Gustovic Ljubic.

Zachęcam wszystkich do wykorzystania szansy jaką dają projekty europejskie w ramach eTwin-ning!

Arleta Kowalska

znakjakoscipl
znakjakoscichorwacja

Sub galleries

Kultura i oswiata 2015Back to Kultura i oswiata 2015