Organizatorem XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest Kancelaria Sejmu, w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. O mandaty poselskie ubiegają się uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brwinowie: Hubert Ruciński i Michał Kaczanowski.Sejm Dzieci i Młodzieży jest akcją edukacyjną i obywatelską mającą na celu naukę postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za przestrzeń publiczną, a w szczególności za swoją najbliższą okolicę. Już samo ubieganie się o mandat poselski nakłania uczniów do refleksji na temat potrzeb ich rówieśników względem miejsca swojego zamieszkania. Organizatorzy akcji liczą też na uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej, wypracowanie pomysłów na zmiany w przestrzeni publicznej oraz przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.
 
 
O mandat poselski ubiegają się Hubert Ruciński i Michał Kaczanowski uczniowie kl II c Gimnazjum nr 2 im Żołnierzy Armii Krajowej w ZSO w Brwinowie. Przygotowali reportaż - nagrywany w szkole i na ulicach Brwinowa. O wypowiedź została również poproszona sekretarz gminy Brwinów Anna Kozłowska.


LINK