Podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w brwinowskim liceum pracownikom ZSO w Brwinowie wręczono medale za zasługi.



Święto nauczycieli to doskonała okazja dla nagrodzenia tych najlepszych i najbardziej zaangażowanych w rozwój edukacji pedagogów. Odznaczenia  państwowe  dla pracowników szkoły wręczyli pułkownik Witold Lisowski, Dyrektor ZSO Zofia Kowalczyk i nauczyciel historii Bernard Malinowski. Medale Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla edukacji i wychowania otrzymały Maria Bazydło, Beata Dziemińska-Skowron, Beata Kowalczyk, Jolanta Marzec, Małgorzata Obsowska, Maria Paczkowska i Małgorzata Zarzycka. Krzyżem za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych została uhonorowana Elżbieta Baczewska. Krzyż czynu zbrojnego otrzymali Bogumiła Gaweł i Halina Tereszczyńska. Zaprzyjaźnionego ze szkołą prof. płk Witolda Lisowskiego odznaczono Medalem nauka i kultura.

002
003
004
005
006
001

Sub galleries

Kultura i oswiata 2015Back to Kultura i oswiata 2015