9 maja w Szkole Podstawowej w Żółwinie odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat oświaty, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Narad Obywatelskich o Edukacji (NoE).

Relację ze spotkania nadesłała Marta Szwemin, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żółwinie:

W spotkaniu uczestniczyło około 35 osób: przedstawiciele rodziców, nauczycieli, uczniów, absolwentów szkoły oraz środowiska lokalnego (rady sołeckiej i stowarzyszeń).

Rozmowy toczyły się wokół pięciu zagadnień:

 1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
 2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy? Jakich dostarczamy doświadczeń?
 3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
 4. Jakie są relacje nauczyciel-uczeń-rodzic?
 5. Jaka jest pozycja nauczyciela? Jakie są oczekiwania wobec nich ze strony rodzica i ucznia?

 

Nasze spostrzeżenia dotyczyły stanu: Jak jest? i Jak chcielibyśmy, żeby było? – w zakresie systemu oświaty w Polsce oraz na lokalnym podwórku, czyli w naszej szkole.

Dyskusje były prowadzone metodą world café: w sali gimnastycznej, w której odbywało się spotkanie, było ustawionych 5 stolików. Dyskusje wokół poszczególnych zagadnień toczyły się każda przy innym stoliku. Rozmowę prowadzili moderatorzy - rodzice uczniów kl. 4a i 6 naszej szkoły. Uczestnicy po wyznaczonym czasie przechodzili do kolejnego stolika, gdzie podejmowali dyskusję wokół kolejnego wyznaczonego tematu. Wnioski z dyskusji były zapisywane na plakatach.

Spotkanie trwało 3 godziny, ale mimo późnej pory, nikt nie czuł się znużony – dyskusje przy każdym stoliku były bardzo merytoryczne i angażujące wszystkich uczestników.

Po zakończeniu 5 rund debaty moderatorzy zaprezentowali wnioski  z dyskusji przy swoim stoliku.

Na zakończenie spotkania zarówno prowadzący, jak i uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że było to bardzo potrzebne i owocne spotkanie. Mamy nadzieję, że przynajmniej część wniosków uda się wdrożyć w życie.

 

A oto SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ, jaka wyłania się po dyskusji:

W szkole naszych marzeń…

 • są pracownie przedmiotowe,
 • w klasach uczy się nie więcej niż 15 uczniów,
 • w każdej klasie jest asystent nauczyciela.

 

W szkole naszych marzeń…

 • na początku każdego dnia odbywają się spotkania wychowawców klas z klasami,
 • jest więcej zajęć rozwijających kompetencje społeczne; uczy się  relacji społecznych, komunikacji, kompetencji miękkich (w tym empatii),
 • uczy się rozwiązywania problemów, w tym poprzez mediację,
 • zachęca się uczniów do różnorodnych aktywności; angażuje się wszystkich uczniów w inicjatywy społeczne,
 • stwarza się przestrzeń dla uczniów do podejmowania przez nich decyzji o charakterze i przebiegu wydarzeń; przestrzeń, by podejmowali próby ich organizacji,
 • co najmniej 70% czasu przeznacza się na aktywny udział uczniów w działaniach edukacyjnych, zajęcia prowadzone są metodą projektów,
 • uczniowie mają przestrzeń (fizyczną) na pracę własną, w tym zespołową, mają wybór, czego chcą się uczyć,
 • lekcje przedmiotów przyrodniczych (i nie tylko) są prowadzone w terenie,
 • organizuje się spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • istnieje korelacja między przedmiotami, również nietypowymi: np. uczy się przedmiotów ścisłych przez sztukę,
 • jest promowane twórcze myślenie,
 • uczy się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę, jak i po co się uczyć,
 • jest to szkoła bez korepetycji! Uczeń uczy się przede wszystkim w szkole, ma mniejsze obciążenie pracami domowymi.

 

Uczniowie w szkole naszych marzeń…

 • nie uczą się tylko po to, aby zaliczyć materiał,
 • mają możliwość rozwijania pasji,
 • uczą się logicznego i krytycznego myślenia,
 • uczą się konsekwencji dokonywanych wyborów.

 

Nauczyciele w szkole naszych marzeń…

 • są autorytetem dla uczniów,
 • są bardziej przewodnikami, dają szanse na rozwój, pozwalają na odwracanie ról - tak, żeby uczeń mógł się dzielić swoją wiedzą z innymi uczniami,
 • są partnerami w wychowaniu,
 • błędy uczniów traktują konstruktywnie, jako punkt wyjścia do zmiany, jako element procesu uczenia się, a nie jako coś za co należy karać (np. złą oceną),
 • różnicują sposób prowadzenia zajęć w zależności od predyspozycji uczniów; potrafią radzić sobie z różnorodnością,
 • są dobrze opłacani,
 • są cyklicznie oceniani przez rodziców i uczniów – ocena ma wpływ na wynagrodzenie nauczycieli.

 

Rodzice uczniów w szkole naszych marzeń…

 • budują szacunek w swoich dzieciach do nauczycieli.

 

Szkoła naszych marzeń…

 • jest centrum integracji społecznej,
 • jest miejscem wydarzeń kulturalnych dla całej społeczności,
 • miejscem, gdzie jest możliwość poznać lokalną historię i specyfikę regionu,
 • odbywają się w niej wydarzenia typu: warsztaty, pokazy zainteresowań, angażujące wszystkie pokolenia i strony (nauczycieli, uczniów, rodziców, dziadków…), prezentujących pasje, zainteresowania,
 • w szkole jest zatrudniony dodatkowy pracownik zajmujący się promocją, marketingiem, kontaktami ze społecznością lokalną, rozpoznawaniem lokalnych potrzeb i zasobów, przygotowywaniem międzyinstytucjonalnych projektów, organizacją wycieczek.

 

Czy stworzenie takiej szkoły jest naprawdę nierealne?

DSC0003
DSC0001
DSC0004
DSC0005
DSC0012
DSC0020
DSC0024
DSC0026
DSC0028