Kolejna szkoła na terenie gminy Brwinów korzysta z edukacyjnego oprogramowania Corinth. Program dla szkoły w Żółwinie został  zakupiony dzięki dotacji Fundacji PGE.

Corinth to aplikacja multimedialna do nauki m.in. fizyki, biologii człowieka, astronomii i historii. Dzięki temu, że jest zintegrowana z tablicami interaktywnymi można w pełni wykorzystać jej zaawansowane możliwości. Corinth zawiera ponad 1000 modeli 3D, które pozwolą uczniom łatwiej wyobrazić sobie i zrozumieć zjawiska oraz procesy zachodzące w przyrodzie. Korzystający z programu mogą m.in. podświetlać wybrane elementy modeli czy zaglądać do ich wnętrza.

Uczniowie ze szkoły w Żółwinie wykorzystują program do nauki fizyki i astronomii oraz geometrii, a nauczyciele mają nadzieję, że dzięki temu uczniowie będą w stanie lepiej skoncentrować się na lekcji i zrozumieć poruszane zagadnienia, a dzięki temu osiągną jeszcze lepsze wyniki na egzaminach.

Program Corinth został zakupiony dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji PGE w wysokości 3 050,40 zł (moduły „Fizyka i astronomia” oraz „Geometria”) w ramach projektu „Nauczanie na miarę XXI wieku”, funduszom Rady Rodziców i środkom własnym szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie wykorzystywane są moduły „Biologia roślin” i „Biologia człowieka”. Zakupu dokonała Rada Rodziców ze swoich środków oraz z wpłat 1% podatku PIT za 2017 r., który zbierała dla szkoły Fundacja Audemus Audire.

DSC0003
DSC0005
DSC0008
DSC0009
DSC0011
DSC0016