25 kwietnia 2015 odbył się III Międzyszkolny Rajd Szlakami Zrywów Narodowych o Wolną i Niezawisłą Polskę i Miejsc Pamięci pod patronatem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Organizacji WiN Warszawa. Tym razem młodzież z 9 szkół (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) zapoznała się z historią i zabytkami twierdzy Modlin.

W Zespole Szkół w Otrębusach odbyło szkolenie dla rodziców – „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Spotkania odbywały się w piątki o godz. 18.00. Dzięki tym spotkaniom rodzice mogli zdobyć wiele pożytecznych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci.

Organizatorem XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest Kancelaria Sejmu, w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. O mandaty poselskie ubiegają się uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brwinowie: Hubert Ruciński i Michał Kaczanowski.

20 marca 2015 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyła się Gala Projektów Edukacyjnych. Bohaterami uroczystości byli uczniowie klas drugich gimnazjum, którzy przedstawili efekty swojej wielomiesięcznej pracy nad projektami.

Czy nauka może być przyjemnością? Okazuje się, że tak. Dowiedli tego uczniowie pierwszych klas Gimnazjum w Otrębusach, uczestnicząc w piątek 20 marca 2015 r. w międzyklasowym Turnieju Rycerskim.

Przyjście wiosny to radość dla dzieci i starszych. Ten wesoły dzień świętowały też przedszkolaki z nowego przedszkola po północnej stronie Brwinowa. Relację z powitania wiosny przesłała Monika Sroka z Filii Samorządowego Przedszkola nr 1 przy ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie.

W marcu zakończył się etap wojewódzki konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wykraczają one poza program realizowany w szkole i przystępują do nich najzdolniejsi uczniowie. Zdobycie tytułu laureata jest dużym sukcesem. Informację o zwyciężczyni przesłała Katarzyna Jakubiak z ZS nr 1 w Brwinowie.

W poprzednim roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Otrębusach realizowany był projekt eTwinning pt. “Tour de Europe with Mela”. Projekt został wyróżniony a miś Mela zdobył odznakę. Informację o przeprowadzonych działaniach podsumowała Arleta Kowalska z ZS w Otrębusach.